Bilmetro

Bilmetro
Starten på Bilmetro Truckshop, ett av Sveriges största center för begagnade lastbilar, går tillbaka till oktober 2012 då vi invigde vår nya anläggning för begagnade lastbilar i Uppsala. Bilmetro Truckshop ingår i Bilmetrokoncernen och är koncernens resurs- och kompetenscentrum när det gäller begagnade lastbilar. En kompetens som vi gärna delar med oss av!

Bilmetro Truckshop är ett serviceföretag, där kunden alltid skall stå i fokus. Nyckelfaktorerna till vår succé är hög service, närhet, flexibilitet, kunskap och erfarenhet. Bilmetro Truckshop – din bästa bilaffär!
Bilmetro Truckshop är en pålitlig partner, en komplett leverantör som marknadsför, säljer, byter och köper in begagnade lastfordon. Många kunder små som stora har valt och väljer Bilmetro Truckshop för att få hjälp att avyttra deras fordon.
Bilmetro Truckshop skall vara en respekterad aktör inom branschen, av såväl kunder som kollegor i branschen, samarbetspartners och medarbetare och skall betraktas som en bra partner att arbeta med- och för. Vår vision är att vara ett av Sveriges största center för begagnade lastbilar. Det är inte nödvändigt att vara störst, men däremot vill vi alltid vara bäst! Vår ambition och bästa reklam är nöjda kunder, men vi nöjer oss inte förrän en kund och partner är utomordentligt nöjd
Gnistgatan 2, 754 54 Uppsala